POLSKA AKADEMIA NAUK

KOMITET NAUK

FIZJOLOGICZNYCH I FARMAKOLOGICZNYCH

 

 

Białystok, dnia 23 lutego 2018 r.

 

Szanowna(y) Pani(e) Profesor(ze)
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, które odbędzie się dnia 13 marca 2018 (wtorek) o godzinie 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sali nr 2604 (26 piętro).
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski i Prof. dr hab. n. med.  Dagmara Mirowska- Guzel przedstawią informację o konferencji i wystawie, poświęconej 100-leciu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

4 Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wygłosi referat pt: „Rola kationów organicznych w regulacji procesów afektywnych- badania na myszach transgenicznych.”

5. Dyskusja nad referatem

6. Bieżące sprawy

7. Wolne wnioski

 
 
Z wyrazami szacunku

 

Sekretarz KNFiF PAN

Prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska

Przewodniczący KNFiF PAN

Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko