POLSKA AKADEMIA NAUK

KOMITET NAUK

FIZJOLOGICZNYCH I FARMAKOLOGICZNYCH

Białystok, dnia 10 września 2019 r.

Szanowna(y) Pani(e) Profesor(ze)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, które odbędzie się dnia 24 września 2019 (wtorek) o godzinie 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w Sali nr 2604 (26 piętro).

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

3. Zaopiniowanie kandydatur na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk

         -prof. dr hab. Kinga Borowicz-Reutt

         -prof. dr hab. Małgorzata Filip

         -prof. dr hab. Andrzej Gamian

         -prof. dr hab. Jarogniew Jacek Łuszczki

         -prof. dr hab. Andrzej Pilc

4. Prof. dr hab. Waldemar Janiec- wspomnienie przedstawi Prof. dr hab. Bogusław Okopień - kierownik Katedry Farmakologii Klinicznej – Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

5. Prof. Manfred Göthert – wspomnienie przedstawi Prof. dr hab. Barbara Malinowska- kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

6. Dr Małgorzata Frankowska z Zakładu Farmakologii Uzależnień, Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wygłosi referat pt.: „ Wyleczyć niewyleczalne- badania nad poszukiwaniem terapii uzależnień od kokainy”

7. Dyskusja nad referatem

8. Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko przewodniczący Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN przedstawi sprawozdanie z działalności.

9. Bieżące sprawy

10. Wolne wnioski

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 Sekretarz KNFiF PAN                                             Przewodniczący KNFiF PAN

Prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska                              Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko